Pecanje šarana na bojle leti...

Pecanje šarana na bojle leti. Iako je leto i ugrejana voda najbolja za pecanje,treba paziti na šta i čime pecamo. Sada ćemo vam dati par predloga iz naše prakse,koje su se najbolje pokazala.Pronaci ribu je najbitnija stavka u celom ribolovu sarana. Pretrazite vodu u potrazi za mestima gde se saran baca i prevrce po vodi. Mehuri metana na povrsini vode odaju hranjenje ribe na dnu, sto moze biti i saran. Danju se saran sakriva blizu ostrva, sevara i trske kao i u delovima vode koje natkriva krosnja drveta. Mamac bacen blizu tih mesta u toku dana cesto produkuje ugriz. U dubokim otkopima, kao sto su mesta gde se vadila cigla, treba bacati mamac blizu podvodnih terasa Par predloga ako pecate na šarane sa bojlama. Leti se šarani najlakše pecaju,pošto zbog visokih temperatura i njihovog povećanog apetita ih je lakše namamiti. U ovom periodu treba paziti das koristite veće bojle ili zrnaste žitarice. SBS M1 ukus nam se najbolje pokazao i najuspešniji je. Kod ovih bojli je najbolje sto ga tokom cele godine možete koristiti.
Kada se u bojle za mamčenje u pitanju obratite pažnju na odabir udica. 4 ili 6 ca je napogodnija ali na vodama gde je teže zamaranje ribe ili su one veće koristite slobodno dvojke. Predvez od 15-20lbs. Ako pecamo na veće daljine koristite iste ove presvučene predveze.
 Po nekim procenama, ukoliko u vodi ima primeraka od 8 do 10 kg, potrebno je baciti i do 1000 bojlija ili ekvivalentnu kolicinu druge hrane. (Ovo se odnosi samo na vode na kojima se retko lovi te mesto do tada nije prihranjivano. Ukoliko je mesto lovno, kolicinu hrane moramo smanjiti i do 90%) Cilj je sarana naviknuti na hranu, ali ne nahraniti ga. Ovo postizemo dodavanjem laksativa, sredstava koje podsticu probavu, u primamu. Saran ce se zbog brzog varenja cesto vracati na hranjeno mesto, sto je preduslov za dobar ulov.
 

Blog kategorije: 
Galerija: