Primena meč štapova


Primena meč štapova je pre svega namenjena ribolovu na jezerima. Navodno je osmišljena od strane Engleza. Suština ove metode je da omogućava ribolov primenom fine opreme i na većim udaljenostima. Ne tvrdim da meč štapove nije moguće koristiti i na rekama, ali je poznato da za to postoje i bolja rešenja.

Šta treba znati o jednom ribolovačkom štapu?

Pa to da je zapravo u pitanju jedna graciozna, fleksibilna palica lagana za držanje, na kojoj su gusto poređani prstenovi. Dužina štapa se kreće između 3,6 metara i 4,5 metara. Dužina štapa zavisi od distance na kojoj se peca, od dubine jezera i od terena na kome se peca, odnosno u zavisnosti od prepreka na tom terenu. Ukoliko je jezero zaista duboko, ili želimo pecati na većoj udaljenosti, onda preporučujem duži štap. Kratak štap će biti efektan na manjoj udaljenosti i prilikom ribolova na plićim jezerima. Ovakav štap možete koristiti i ako se na terenu nedaleko iza Vas nalazi neko drvo, žbun, ili pak vikend kućica. Cilj je u svakom slučaju da ribolov bude jedno prijatno iskustvo. U težini bacanja postoje manja odstupanja,  ali je sa štapom namenjenim za šarane moguće ići i na deverike, a isto važi i u obrnutom slučaju. Poenta je da u oba slučaj sa ribom treba biti veoma strpljiv!
Kod prve kupovine bih preporučio štap dužine 3,9 metara. To bi bilo sasvim odgovarajući!

 

 

Маšinica bez obzira da li je sa prednjom ili zadnjom kočnicom (u zavisnosti od toga ko je na šta navikao) mora da bude obezbeđena sa izuzetno kvalitetnim kočionim sistemom i sa barem tri čelična ležaja. Predvez se intenzivno kreće, stoga mora da bude dobro obezbeđen! Kod veličine 40 (ili 4000), špulna je uglavnom uvećana i plitka. Kapacitet ili snaga najlona i ne mora da bude prevelika, pošto koristimo tanki damil (uglavnom se koristi najlon debljine između 0.16 i 0.20, u zavisnosti od toga da li pecamo manje ribe ili ribe veće težine), i dovoljno je svega 100 metara. Udaljenost na kojoj sasvim lagodno možemo da pecamo je 20-50 metara. 

Brzina je takođe veoma bitna (odnos 6:1, ili može biti i sporiji ali onda prečnik špulne mora biti veći). Kod namotanog damila, ne treba da se usredsredimo na njegovu zateznu čvrstoću, jer ona ne odgovara istini u svakom momentu. Ni sama cena nije uvek odraz kvaliteta. Umesto toga, pažnju treba usredsrediti na njegovu mekoću i mogućnost potapanja - dakle, da dobro podnosi čvorove. Dobro uklopljena oprema je mnogo važnija od opisa i karakteristika koje se mogu pročitati na proizvodu. Najlon je potrebno, pre svakog ribolova, a ponekad i tokom, prebrisati kako bi se skinula sa njega sva mast, jer se „prljavština“ brzo nataloži, i onda se smanjuje sposobnost potapanja. Ukoliko ne tone, struja se lako uhvati za njega i pomeri ga, stvori se takozvani stomak na najlonu. Ako se pak napne, odvuče plovak I može dovesti do lažne uzbune. Ukoliko ste ispunili sve gore navedene uslove, onda pravac na obalu!

Nakon što smo predvez namontirali na štap, i najlon provuklu kroz prstenove, na damil postavljamo jedan stoper sa kopčom za plovak. Na njega ćemo nakačiti plovke. Postoje dve vrste konektora: fiksni i klizni. Prvi se koristi prilikom ribolova u dubljim vodama, dok ovaj drugi u suprotnom slučaju (do 3 metra dužine umetka). Klizni konektor postavljamo u blizini končanog stopera. I ispod i iza se postavljaju branici kako bi se onemogućilo pomeranje opreme, ili kako bi se sprečilo neželjeno pomeranje plovka. Pošto končani stoper prolazi između prstenova, korišćenje jednog branika bi veoma brzo dovelo do toga. Ispod, na samom kraju najlona vezujemo jednu omču. Stavimo plovak, i držeći ga ispred sebe lagano spustimo u vodu.

Plovak može biti u obliku olovke ili sa telom. Do 30 metara bez problema možemo pecati sa plovkom u obliku olovke, pogotovo ako je ciljana teritorija prečnika jednog metra. Ukoliko želimo pecati na većoj udaljenosti od ove, i ukoliko je voda dublja, koristićemo plovak sa telom. Veličina plovka treba da bude u srazmeri sa daljinom i dubinom vode (što je veća udaljenost, kao i dubina, i plovak treba da bude veći). Vrh plovka može biti ispunjen ili od karbonskih vlakana. Prvi se uglavnom koristi kod ribolova na šarane, a drugi na deverike. Od udaljenosti i od dubine umnogome zavisi šta i kako koristimo. Sam plovak može biti sa otežanjem i bez otežanja. Kod plovka sa otežanjem dalje razlikujemo fiksni i onaj sa lamelom. Šta se i na koji način koristi je jedna tema kojoj bi se moglo posvetiti jedno čitavo poglavlje.

Dakle, spustimo plovak u vodu. Najbolji način za otežanje je da se čitavo olovo postavi iznad udice, a zatim plovak spuštamo u vodu tako da na ciljanoj udaljenosti i dalje bude jasno vidljiv. Na ovaj način će naš indikator biti najosetljiviji. Pripazite, jer ovo zahteva izuzetnu preciznost!

Ako smo završili postavku onda možemo iznad udice postaviti jednu ili dve sitne sačme (ovo će nam biti indikator), a ostale jedno po jedno nanizati na najlon, na 20ak cm od prethodnog olova, pokazivača. Olovo postavljeno kod udice ima poseban značaj tek kod ulova. Bez obzira da li riba vuče ili podiže naš mamac, malo je opterećenje sa kojim to treba da čini. A pomeranje manjeg opterećenja, će naš plovak veoma jasno da iskaže. A kontra će uslediti pre pomeranja glavnog olova!

Nakon podešavanja opterećenja, odmašćivačem prebrišemo najlon (time omogućimo da damil lakše potone). Prema praznom prostoru, zabacimo štap nekoliko puta, čvrstim pokretima izvadimo iz vode. Na ovaj način čistimo nakupljenu prljavštinu (ovaj pokret koristimo i kod potapanja najlona). Da bi uspešno obavili ovaj zadatak potrebna nam je izvesna tečnost koja će pomoći potapanje najlona - ovu tečnost često zamenjujemo vodom sa deterdžentom, koju sipamo u posudu ili flašu sa špricem. Ne smemo smetnuti s uma, da i u jezerima ima određenih pokreta.Vetar pomera gornji sloj vode, a ispod njega se stvara struja koja donji sloj gura na drugu stranu.

Jezera zapravo treba shvatiti kao kanale koji veoma sporo teku. Kada ovo shvatimo, sa mnogo većom tačnošću možemo izvršiti hranjenje i postaviti naš mamac. Između ostalog zbog ovog je potrebno i potapanje najlona. Ako ostane na površini, kretanje vode će ga brzo povući, ali dok je ispod površine vode, nalazi se u pravoj poziciji za nas.

Blog kategorije: