Kamasaki

KAMASAKI SUPER MATCH 3.6
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
5-25gr
KAMASAKI SUPER MATCH 3.9m

Odličan kvalitet i povoljna cena je odlika ovog štapa.