Orka

Orka Fenix 160mm 21gr 5/1

Karika koja nedostaje "FENIX"!?

Orka Fenix 50mm 1.5gr 5/1

Karika koja nedostaje "FENIX"!?

Orka Fenix 90mm 6gr 5/1

Karika koja nedostaje "FENIX"!?

Orka Gegula 100mm 12gr 5/1

Svojim izgledom nagoveštava varalicu snažnih vibracija, upravo ono za čim smo tragali, snažne a u

Orka Gegula 130mm 26.5gr 2/1

Svojim izgledom nagoveštava varalicu snažnih vibracija, upravo ono za čim smo tragali, snažne a u

Orka Gegula 30mm 0.35gr 5/1

Svojim izgledom nagoveštava varalicu snažnih vibracija, upravo ono za čim smo tragali, snažne a u

Orka Gegula 50mm 1.5gr 5/1

Svojim izgledom nagoveštava varalicu snažnih vibracija, upravo ono za čim smo tragali, snažne a u

Orka Gegula 70mm 4gr 5/1

Svojim izgledom nagoveštava varalicu snažnih vibracija, upravo ono za čim smo tragali, snažne a u

Orka Gegula 90mm 9gr 5/1

Svojim izgledom nagoveštava varalicu snažnih vibracija, upravo ono za čim smo tragali, snažne a u

Orka Oskar 100mm 10gr 5/1

ORKA OSKAR je plod dugogodišnjeg iskustva.

Orka Oskar 130mm 19gr 3/1

ORKA OSKAR je plod dugogodišnjeg iskustva.

Orka Oskar 150mm 29gr 3/1

ORKA OSKAR je plod dugogodišnjeg iskustva.

Orka Oskar 60mm 2.3gr 5/1

ORKA OSKAR je plod dugogodišnjeg iskustva.

Orka Oskar 80mm 5gr 5/1

ORKA OSKAR je plod dugogodišnjeg iskustva.

Orka Peš 110mm 16gr 3/1

ORKA peš je originalna varalica na svetskom tržištu.

Orka Peš 70mm 7gr 5/1

ORKA peš je originalna varalica na svetskom tržištu.

Orka Peš 90mm 9gr 5/1

ORKA peš je originalna varalica na svetskom tržištu.

Orka Shad 100mm 8gr 10/1

ORKA šed sa svojim specifičnim osobinama je uspeo da nadje svoje mesto kod domaćih i stranih ribo

Orka Shad 120mm 16gr 5/1

ORKA šed sa svojim specifičnim osobinama je uspeo da nadje svoje mesto kod domaćih i stranih ribo

Orka Shad 140mm 22gr 3/1

ORKA šed sa svojim specifičnim osobinama je uspeo da nadje svoje mesto kod domaćih i stranih ribo

Orka Shad 4 40mm 1gr 10/1

ORKA šed sa svojim specifičnim osobinama je uspeo da nadje svoje mesto kod domaćih i stranih ribo

Orka Shad 5 50mm 2gr 10/1

ORKA šed sa svojim specifičnim osobinama je uspeo da nadje svoje mesto kod domaćih i stranih ribo

Orka Shad 6 60mm 3gr 10/1

ORKA šed sa svojim specifičnim osobinama je uspeo da nadje svoje mesto kod domaćih i stranih ribo

Orka Shad 70mm 4gr 10/1

ORKA šed sa svojim specifičnim osobinama je uspeo da nadje svoje mesto kod domaćih i stranih ribo

Orka Shad 90mm 6gr 10/1

ORKA šed sa svojim specifičnim osobinama je uspeo da nadje svoje mesto kod domaćih i stranih ribo

Orka Shad Tvister 100mm 4gr 10/1

ORKA šed sa svojim specifičnim osobinama je uspeo da nadje svoje mesto kod domaćih i stranih ribo

Orka Shad Tvister 130mm 5gr 10/1

Sam naziv nam u mnogome predstavlja ovu vrstu varalice (kombinacija ribice i tvistera).

Orka Shad Tvister 150mm 8gr 5/1

Sam naziv nam u mnogome predstavlja ovu vrstu varalice (kombinacija ribice i tvistera).

Orka Shad Tvister 210mm 25gr

Sam naziv nam u mnogome predstavlja ovu vrstu varalice (kombinacija ribice i tvistera).

Stranice