You are here

Držači za predveze

Cresta Modular kutija za duže predveze

Kutija diizajnirana za skladištenje dugih predveza. Pojedinačni nosači se mogu vaditi iz kutije.

Cresta Modularna kutija za predveze

Kutija razvijena da maksimalno olakša skladištenje i brzu zamenu predveza u ribolovu.