Elektronski indikatori trzaja

Eurobite SLC BE-11101

- Električni indikator sa osnovnim zvučnim i svetlostnim efektom, pri signalizaciji da je riba uz

SIGNALIZATOR THE CARP BITE

SPRO The CARP signalizator trzaja