Elektronski indikatori trzaja

ALARM GIZMO+ LAMPA

Mali, ali savršeno oblikovan. Novi Gizmo® alarm nudi vrhunske performanse u minijaturnom paketu.

33600
Eurobite SLC BE-11101

- Električni indikator sa osnovnim zvučnim i svetlostnim efektom, pri signalizaciji da je riba uz