Boile

SBS Premium Boile M1 10,12,14mm 150gr

Оvo je jedan od proizvoda SBS-а, boili specijalno napravljeni za meč ribolovce.

SBS Premium Boile C3 14mm 1kg

U skladu sa tradicijom kompanije, SBS ulaže mnogo energije u stvaranju novih proizvoda svake godi

SBS Premium Boile C2 14mm 1kg

U skladu sa tradicijom kompanije, SBS ulaže mnogo energije u stvaranju novih proizvoda svake godi

SBS Premium Boile C1 14mm 1kg

U skladu sa tradicijom kompanije, SBS ulaže mnogo energije u stvaranju novih proizvoda svake godi

SBS Premium Boile C1 10,12,14mm 150gr

Оvo je jedan od proizvoda SBS-а, boili specijalno napravljeni za meč ribolovce.

Stranice