Primame (prihrana)

Carp Zimska Saran Specijal

Proizvodimo isključivo takve hrane i mamce koji su 100% prilagođeni modernoj fider tehnici.

Feeder Method hrana(3vrste)
Feeder, Halibut, Seed
1kg

Stranice