Meč štapovi (Match)

KAMASAKI SUPER MATCH 3.9m

Odličan kvalitet i povoljna cena je odlika ovog štapa.