Meč štapovi (Match)

DAM Sensomax II Tele Match 3,9
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
10-30gr