You are here

Šaranski štapovi (Carp)

Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3lb
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
3.5lb
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3.25lb
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
4.5LB