You are here

Šaranski štapovi (Carp)

PROLOGIC C1 ALPHA CARP RODS
Dužina štapa:
3,6
Težina bacanja:
3lb
PROLOGIC C1 ALPHA CARP RODS 3,9
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
3.5lb
PROLOGIC C2 NATURA TECH
Dužina štapa:
3m
Težina bacanja:
3lb
PROLOGIC CLASSIC CARP RODS
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3lb