You are here

Šaranski štapovi (Carp)

PROLOGIC C1 ALPHA
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
3lb