Takmičarski štapovi (direktaši)

Oscar Pole 500
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
5-35