Štapovi

Enter Zorro Feeder 3.6m 100gr

Feeder štap za koji se može reći da je univerzalan, iz toga razloga što sa njom možete pokriti mn

Dužina štapa:
3m
Težina bacanja:
15-40gr
SPRO Xrossover  stap 2.4
Dužina štapa:
2.4m
Težina bacanja:
15-45gr
ŠTAP PROTOCOL 270XXH , 2,70M 45-100GR
Dužina štapa:
2,70m
Težina bacanja:
45-100gr
ŠTAP SPRO CRESTA TEAM FEEDER SPECIAL  3,6m  30-100GR
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
30-100gr
ŠTAP SPRO CRESTA TEAM FEEDER SPECIAL  390H  40-120GR
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
40-120gr
Dužina štapa:
2.7m
Težina bacanja:
10-35gr