Udice

Kamuflažni vezani šaranski sistemi sa udicama

-Jačina-25lbs

-Dužina-20cm

 -Količina-2kom

-Gratis Stoperi

Vezane udice Rg Fil 101

- 25lbs

- 20cm

- 2kom

- Gratis Stoperi