SBS Edge Pelet 1 Kg 3mm
Cena:
651 RSD
Suštinsku ulogu kod ove pelete igra pivski kvasac, u zajednici sa tečnim i čvrstim stimulatima, koja je napravljena na osnovu iskustava mnogih ribiolovaca i nazvana The Edge Pel...