Ákos Czini

Štap i mamac: 
dubinka, kukuruz šećerac
Mesto ulova: 
Jegrička, Žabalj
Vrsta ribe: 
Ribnjački šaran “golać”
Težina: 
5,5