Aleksandar

Štap i mamac: 
Daiwa10-40 - kašika
Mesto ulova: 
Kolubara-Obrenovac
Vrsta ribe: 
Štuka
Težina: 
Vraćena bez merenja