Biro Blagojević Borko

Štap i mamac: 
Dubinka, kalifornijska glista
Mesto ulova: 
Sovin Salaš-Bački Vinogradi
Vrsta ribe: 
Ribnjački šaran “golać”
Težina: 
Nije merena ( između 12 i 15 kg )