Dragan

Štap i mamac: 
mušica-mušičarenje
Mesto ulova: 
Topla Mlava
Vrsta ribe: 
Štuka
Težina: 
oko 1kg