ifiju marijan

Štap i mamac: 
SPRO feeder barbel specialist -mamac : crvići
Mesto ulova: 
sava
Vrsta ribe: 
Mrena
Težina: 
2,5 kg