Margita

Štap i mamac: 
tc-cx mamac keder
Mesto ulova: 
Jezero bela reka
Vrsta ribe: 
Smuđ
Težina: 
3.800