rasa

Štap i mamac: 
daiwa black winow kuvani kukuruz
Mesto ulova: 
jezero borkovac
Vrsta ribe: 
Šaran “divljak”
Težina: 
3,900