Sale Djordjević

Štap i mamac: 
Shimano CATANA CX TE2-500, mamac-CRV
Mesto ulova: 
Jagodina, Velika Morava
Vrsta ribe: 
Babuška – Melez, Pastak
Težina: 
1kg