Stukalo

Mesto ulova: 
Topla Mlava
Vrsta ribe: 
Štuka
Težina: 
2.2 kg