Tašin Ivan

Boila je napravljena od komponenti Meleg Bait 
Strawberry Fish F2 u kombinaciji sa Octopus & Squid.

Štap i mamac: 
Windcast Daiwa i Daiwa Entoh Tournament, Meleg Bait F2
Mesto ulova: 
Bački Jarak
Vrsta ribe: 
Šaran “divljak”
Težina: 
13kg