Zrnevlje

Haldorado 4X Zrno Mix sa Mlečnom Kiselinom 1kg

Peoizvod joji se sastoji iz uzrelog zrnevjla koji pre pakovanja 60 dana fermentira, peoces proizv

415 RSD

Haldorado Green Betaine Pellet 2mm 1kg

Upotreba betaina u ribolovu je prisutna dugi niz godina i poznato je da stimuliše apetit riba.Naj

795 RSD

Haldorado Halibut Stics Pellet 3mm 1kg

Haldorado  Halibut Stics Pellet se sastoji od ribljeg brašna i ribljeg ulja što perdstavlja pravu

408 RSD

Haldorado Kukuruz i Žita sa Mlečnom Kiselinom 1kg

Peoizvod joji se sastoji iz uzrelog zrnevjla koji pre pakovanja 60 dana fermentira, peoces proizv

333 RSD

Haldorado Kukuruz sa Mlečnom kiselinom 1kg

Peoizvod joji se sastoji iz uzrelog zrnevjla koji pre pakovanja 60 dana fermentira, peoces proizv

315 RSD