all

Pasta za šarana - Chilly

Pasta za šarana - Chilly

Pakovanje je od 300g, ima višestruku namenu , može se koriststi uspešno kao mamac , može se umesi

460 RSD

Pasta za šarana - Kobasica

pakovanje je od 300g

460 RSD

Pasta za šarana - Suva šljiva

Pakovanje je od 300g, ima višestruku namenu , može se koriststi uspešno kao mamac , može se umesi

460 RSD

TopMix - T-Rex 390 feeder extra heavy

Dužina štapa: 3.9m
Broj delova: 3+2
Težina bacanja: max 150gr
4,058 RSD