SBS

SBS Udice Enforcer vel 4

SBS Tackle Pro Enforcer udica je pouzdana za teške terene sa kršem i granjem.

SBS Udice Enigma vel 4

SBS Tackle Pro je dizajnirao da bi se koristila kad je riba blizu prepreke.

SBS Udice Enigma vel 6

SBS Tackle Pro je dizajnirao da bi se koristila kad je riba blizu prepreke.

SBS Udice Grip Tip vel 4

SBS Tackle Pro Grip-Tip udice dolaze u klasičnoom obliku i veoma su tanke.

SBS Udice Grip Tip vel 6

SBS Tackle Pro Grip-Tip udice dolaze u klasičnoom obliku i veoma su tanke.

SBS Udice Grip Tip vel 8

SBS Tackle Pro Grip-Tip udice dolaze u klasičnoom obliku i veoma su tanke.