Takmičarski štapovi (direktaši)

Evolution Pole 5mt
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
10-30GR
Hulk Pole 5 m
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
10-30gr
Hulk Pole 6 m
Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
10-30gr

Tubertini Area Pro 5500EX Ova fantastična serija teleskopskih štapova tj.

Dužina štapa:
4m
Težina bacanja:
10-30gr
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
10-35gr
Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
10-30gr
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
10-30gr
Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
10-30gr
Tempest Pole 5 mt
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
35gr
Tempest Pole 6 mt
Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
35gr
Tempest Pole 7 mt
Dužina štapa:
7m
Težina bacanja:
35gr
10020
Winner Pole 5 m
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
10-30gr
Winner Pole 6 m
Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
10-30gr

-Serija karbonskih teleskopskih stapova ''takmicaraca'' bez sprovodnika 

Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
5-25gr
Dužina štapa:
4m
Težina bacanja:
10-30gr
Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
10-30gr
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
10-30gr
Dužina štapa:
7m
Težina bacanja:
25gr

Area 1000 su teleskopski štapovi srednje čvrste akcije, opremljeni Solid vrhom, dizajnirani za pe