You are here

Glavinjare

Metalne varalice, uglavnom se koriste za lov soma i štuke, a manje veličine za bandara. Imaju sitnu vibraciju, i pogodne su za dublje slojeve vode.