Bolonjez štapovi

Aero Bolo 5 mt
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
25gr
STAP BOLONJEZ LEVEL TEAM

Tubertini Level Team 5700 bolonjez štapove karakteriše odličan odnos između pouzdanosti i lakoće

STAP BOLONJEZ LEVEL TECH 7706cc 6m 30g
Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
30gr
19930
Stap Cosmos Bolo 4m 10-30gr
Dužina štapa:
4m
Težina bacanja:
10-35gr
Stap Cosmos Bolo 5m 10-30gr
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
10-35gr
Stap Powerful Bolo 5m
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
10-30gr
TUBERTINI LEVEL TECH 7905 5M
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
30gr
23800
Tempest Bolo 5 mt
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
35gr
Tubertini Level Tech Bolo 7705
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
30gr
15460
Štap Hulk Bolo 4m
Dužina štapa:
4m
Težina bacanja:
30gr
Štap Hulk Bolo 5m
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
30gr
Štap Winner Bolo 4m
Dužina štapa:
4m
Težina bacanja:
10-30gr