Bolonjez štapovi

Aero Bolo 5 mt
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
25gr

Tubertini Level Team 5700 bolonjez štapove karakteriše odličan odnos između pouzdanosti i lakoće

Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
30gr
19930
Dužina štapa:
4m
Težina bacanja:
10-35gr
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
10-35gr
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
10-30gr
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
30gr
23800
Tempest Bolo 5 mt
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
35gr
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
30gr
15460
Dužina štapa:
4m
Težina bacanja:
30gr
Dužina štapa:
5m
Težina bacanja:
30gr
Dužina štapa:
4m
Težina bacanja:
10-30gr