You are here

Gotovi sistemi

Cevčica za podizanje sistema

Cevčica za podizanje sistema od 35cm.Pakovanje od 3kom.

Sistem za štuku sa T sa sajlom

Sajlica za lov štuke i drugih grabljivica koja na jednom kraju ima plastični "T" elemen

Šetajući sistem za štuku

Napravili smo komplet, šetajući sistem za lov štuke.