You are here

Monofil - match najloni

Najlon Energo team POWER WAGGLER  150m(0.16,0.18,0.20,0.25)

Najlon odličnih tonućih karakteristika, preporučuje se kod meč i fider ribolova.