Teleskopski štapovi

Dužina štapa:
3.5m
Težina bacanja:
150gr
Dužina štapa:
3.5m
Težina bacanja:
100gr