You are here

Swimbaitovi

VARALICA SB BBZ-1 4" SHAD SS PIKE

Svimbajt je najrealističnija imitacija žive ribice u pokretu,i veoma često kada grabljivica neće