Aditivi (praškasti)

SBS HCL Betain 200gr

SBS Betain je 98% čist, visoko nutritivno stimulirajući aditiv u prahu sa neverovatnim efektom n