Meč štapovi (Match)

DAM Sensomax II Tele Match 3,9
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
10-30gr
KAMASAKI SUPER MATCH 3.6
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
5-25gr
KAMASAKI SUPER MATCH 3.9m
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
5-25gr
STAP TELEMATCH TATANKA 4.2M 30-110 GR
Dužina štapa:
4.2m
Težina bacanja:
30-110gr
Serie Walter Dart Match 360
Dužina štapa:
3.6m
Težina bacanja:
5-25gr
Serie Walter Dart Match 390
Dužina štapa:
3.9m
Težina bacanja:
5-25gr
Stap Zeus Telematch 20-60gr
Dužina štapa:
4.2m
Težina bacanja:
60gr
Dužina štapa:
4.5m
Težina bacanja:
10-30gr