Kante, kofe i sito

SITO Ø32cm 6x6

-Sito za prosejavanje hrane je sastavni deo svakog takmicarskog ribolovca