Takmičarski štapovi (direktaši)

Dužina štapa:
7m
Težina bacanja:
5-20gr