Takmičarski štapovi (direktaši)

Hulk Pole 6 m
Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
10-30gr
Tempest Pole 6 mt
Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
35gr

-Serija karbonskih teleskopskih stapova ''takmicaraca'' bez sprovodnika 

Winner Pole 6 m
Dužina štapa:
6m
Težina bacanja:
10-30gr