Takmičarski štapovi (direktaši)

Dužina štapa:
4.9m
Težina bacanja:
4-20gr
Dužina štapa:
7m
Težina bacanja:
5-20gr
Dužina štapa:
4.9m
Težina bacanja:
3-15gr