Double Trick Boilie Wafters M1
Cena:
1.270 RSD
Zbog popularnosti Double Trick boila,SBS je napredovao sa razvojem ovog izvanrednog proizvoda,od sada će biti sa uravnoteženim jezgrom.Jezgro ove boile se kuva,je spoljni omotač...