Aleksandar

Štap i mamac: 
Cuk školjka
Mesto ulova: 
Kolubara
Vrsta ribe: 
Ribnjački šaran “krljuštar”
Težina: 
Nije merena težina