momir sadzak

Štap i mamac: 
fider-kukuruz aroma banana
Mesto ulova: 
majkin salas
Vrsta ribe: 
Ribnjački šaran “krljuštar”
Težina: 
5,3